ELECTION

Xin thong Bao , UVAC Sẽ không tổ chức cuộc bầu cử tại Điạ Điểm Hội Xuân vì đã Không nhận được bất cứ đơn ứng cử nào của đồng hương trong thời gian ấn định.

 

UVAC (Cong Dong Viet Nam GA) Board Nominations Opens Jan 3, 2018

 

Greetings to the public and members of the Vietnamese American community. We are pleased to announce the call for nominations for board members and officers for the 2018 election. The following specific positions are open for re-election:

 1. Board Member (multiple positions, 2 or 3-year term)

 2. Officer (2-year term) - President

 3. Officer (2-year term) - Vice President (2 positions)

 4. Officer (2-year term) – Secretary

 5. Officer (2-year term) - Treasurer
   

Please submit your application/nomination to Mr. Benny Truong at healthylivingnc@gmail.com by Feb 3, 2018. The application can be downloaded here . All candidates are to serve the UVAC vision to build a world-class Vietnamese American community through leadership, unity, and service. Specific details of bylaws can be found here . UVAC current board members shall serve their fiduciary responsibility to review and approve each application before announcing formal candidacy of the applicant by Feb 4. Campaigning and formal debates among challengers will occur between Feb 4 and Feb 17, and public voting will be on Feb 18 at the Space Ballroom. We look forward to the continued participation and interest of members of our community to fulfil our vision and grow our community for a brighter future. Thank you for your consideration.

 

Thông Báo Về Việc Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam Georgia-UVAC

 

Kính gởi: Qúy Đồng Hương và Thành viên của Cộng Đồng Việt Nam Georgia

Chiếu theo nội quy hiến chương của Cộng Đồng Việt Nam Georgia, nhiệm kỳ tái ứng cử cho các thành viên Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị sau thời gian phục vụ hai năm sẽ được bầu lại vào tháng Hai năm 2018.  Chúng tôi trân trọng thông báo và kêu gọi các ứng cử viên tham gia ghi danh vào các chức vụ trong mùa bầu cử năm 2018 như sau:

 1. Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiều người, định kỳ 2-3 năm)

 2. Chủ tịch Ban Chấp Hành ( định kỳ 2 năm)

 3. Phó Chủ tịch Nội Vụ (định kỳ 2 năm)

 4. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ (định kỳ 2 năm)

 5. Thư ký (định kỳ 2 năm)

 6. Thủ quỹ (định kỳ 2 năm)

Xin vui lòng gởi hồ sơ ghi danh đến ông Benny Trương tại địa chỉ email: healthyliving@gmail.com trước ngày 31-01-2018. Hồ sơ có thể tải xuống tại (www.uvacga.org/election).  Bỏ phiếu công cộng sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 2 (Feb. 18)tại Hội Chợ Tết nếu có hai liên danh ứng cử và sẽ do Ban Bầu Cử độc lập điều hành. Trong trường hợp chỉ có một liên danh Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm sẽ chiếu theo Nội Quy Hiến Chương để bầu chọn không qua hình thức bỏ phiếu công cộng.   Các Ứng Cử Viên sẽ phục vụ với tầm nhìn lớn để xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt tân tiến thông qua khả năng lãnh đạo, tinh thần đoàn kết và phục vụ.  Thông tin chi tiết về Hiến Chương có thể tìm thấy từ trang nhà (www.uvacga.org/election). Thành viên hiện tại trong Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm xem xét và phê duyệt mỗi đơn ghi danh trước khi chính thức tuyên bố ứng cử viên cho kỳ bầu cử.  Chúng tôi rất mong đón nhận sử hưởng ứng nhiệt tình từ quý đồng hương để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng phát triển và vững mạnh trong tương lai.

Trân trọng và cám ơn sự cân nhắc cuả quý vị.

 

Thân mến,

 

Dr. Hai Ho, Chair

Announcement - English

Announcement - VN